• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ปฏิทินท่องเที่ยว


จำนวนปฏิทินท่องเที่ยวทั้งหมด 14 รายการ
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ดู : 24)
 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  ชม ชิม ช้อป สับปะรดภูเก็ต (ดู : 14)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
   สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
   รายละเอียด

   -    ชม ชิม ช้อป สับปะรดภูเก็ตซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)      

   -    สาธิตและทดลองเก็บเกี่ยวสับปะรดภูเก็ต      

    

   สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง      
   โทร. 076-311130      

    

    

 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (เกษตรผสมผสาน) (ดู : 5)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตร อำเภอถลาง
   สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตร อำเภอถลาง
   รายละเอียด

   -   ชมสวนลำไยแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต      
   -   ชม ชิม ผลไม้หลากหลายตามฤดูกาล      
   -   ชมผักพื้นบ้านและพันธุ์พืชหายาก      
   -   เรียนรู้การทำฮอร์โมนไข่ น้ำหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยหมัก      
   -   เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช      

    

   สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง      
   โทร. 076-311130      

    

    

 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์(ดู : 9)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
   สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
   รายละเอียด

   -   ชมฟาร์มแพะ การรีดนมแพะ และผลิตภัณฑ์แพะ      

   -  ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก      

    

   สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง      
   โทร. 076-311130      

    

    

 • 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
  ลานคนเดินเที่ยวเพลินเชิงเล (ดู : 15)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
   เวลา 17.00 – 21.00
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชิงทะเล
   สถานที่จัดกิจกรรม ณ ลานหน้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
   รายละเอียด

         จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้งอาหาร เสื้อผ้า และสินค้า เบ็ดเตล็ด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ลานหน้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง อนุสรณ์) ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล      
    

   นางสาวณัฐิกา ศรีมณีรัตน์      
   งานประชาสัมพันธ์      
   เทศบาลเชิงทะเล      
   โทร. 076-324440 ต่อ 104      

    

 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง-อนุรักษ์ ด้านการเกษตร (ดู : 4)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   เวลา 8.30-16.30
   ผู้จัดกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
   สถานที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
   รายละเอียด

   ฐานที่ 1 โครงการ อพ.สธ.      

   ฐานที่ 2 การขยายพันธุ์ยาง โดยวิธีการติดตายาง      
   ฐานที่ 3 การทำยางแผ่นและ -โรงอบพลังงาน      
   แสงอาทิตย์      
   ฐานที่ 4 การกรีดยางและปลูกพืช -เสริมรายได้ในสวน      
   ยาง      
   ฐานที่ 5 การแปรรูปจากน้ำยางข้น      
   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต      

   ศูนย์วิจัยและพัฒนา-การเกษตร      
   ภูเก็ต  โทร. 076-621157      
   email:rpuket@doa.in.th      
    

    

 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  ลานคนเดิน “หลาดตูเมือง @ ลานไม้ขาว (เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ตำบลไม้ขาวและประชาชน ทั่วไป ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนยามค่ำคืน) (ดู : 8)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   เวลา 15.00–22.00
   ผู้จัดกิจกรรม งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อบต.ไม้ขาว
   สถานที่จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานไม้ขาว
   รายละเอียด

   กิจกรรม :      
   -   ลานคนเดินสำหรับนั่งพักผ่อนชมดนตรี การแสดง  นาฏศิลป์ไทย และร่วมเล่นเกมบนเวทีในรูปแบบความ เป็นไทยผสมผสานตลาดสมัยใหม่      
   -   มีลานจำหน่ายสินค้าทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า/ สินค้าแนวใหม่ ณ บริเวณลานไม้ขาว อยู่ตรงข้ามกับด่านตรวจภูเก็ต      (ท่าฉัตรไชย) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

   นางสาววราภรณ์ สามารถ   อบต.ไม้ขาว      
   โทร. 080-6470158, 076-348201      

    

        

    

 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองป่าตอง (ดู : 10)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง
   สถานที่จัดกิจกรรม สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองป่าตอง
   รายละเอียด

          ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลถือศีลกินผักสถานที่จัดกิจกรรม ณ เขตเทศบาลเมืองป่าตอง   

   นางสาวจุฑารัตน์ พุทธรักษ์งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองป่าตอง

   โทร. /โทรสาร 076-344255 touristdpm@gmail.com      
    

    

 • 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
  กิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลกมลา (ดู : 12)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตร อำเภอกะทู้
   สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตร อำเภอกะทู้
   รายละเอียด

   -   จุดเรียนรู้ภูมิปัญญาการแปรรูปส้มควาย      
   -    การทำขนมพื้นเมืองบ้านกมลา      
   -    การทำผ้าปาเต๊ะเขียนลาย      

   สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้      
   โทร. 076-321594      

    

    

 • 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
  ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรย์ ตำบลศรีสุนทร (ดู : 10)
  • วันที่จัดกิจกรรม 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 61
   ผู้จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
   สถานที่จัดกิจกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง
   รายละเอียด

   -  กิจกรรมเรียนรู้สาธิตการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า      
   -  กิจกรรมเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า      
   -  กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า      
   ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ ตำบลศรีสุนทร ม. 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง      
    

   สำนักงานเกษตรอำเภอถลาง      
   โทร. 076-311130      

ไปที่หน้า