X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครภูเก็ต
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
คลังข่าวมหาดไทย
เทศบาลนครภูเก็ตเชิญชวนร่วมอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน)

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เชิญร่วมงานประเพณีพ้อต่อ (สารทจีน) ปร...
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา เท...
สิงหาคม

2558

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation