X ปิด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต
YouTube Pr Phuketcity
fanpage pr เทศบาลนครภูเก็ต
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ นครภูเก็ต
นครภูเก็ตเกมส์
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของกรมการจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลสุขภาพและระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกในช่วงนี้

ในช่วงนี้ สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งว่า ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ มีฝนตกร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกห...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ปฏิบัติงา...
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
"ยูเนสโก" ประกาศยกย่องให้ภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของโลก เมืองแรกของไทย (ดู: 1293) 
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking