• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ
สารจากนายก
นครภูเก็ตของเรา กำลังก้าวสู่นครนานาชาติ โดยต้องเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหมายถึงการพัฒนาที่สร้างสรรค์ โดยสร้างมูลค่าให้กับเมือง ซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดนโยบายการพัฒนาภายใต้แนวคิด 8 ความสุขสู่นครแห่งการสร้างสรรค์
สมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรี
โครงการเด่น
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
สื่อประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
นครสีเขียว
สร้างโลกสวย....ด้วยพื้นที่สีเขียว
สู่การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4 สวนสวยในเมือง คลิ๊ก