เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล

เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน”วันเทศบาล” วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๙ น.เป็นต้นไป คณะผู้บริหาร...
รับสมัครเภสัชกร (ด่วน)

รับสมัครเภสัชกร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 1 อัตรา (ด่วน) ติดต่อด้วยตนเองที่ กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต (ตรงข้ามลานมังกร) 166 ถนนถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation