ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สำนักการศึกษ

ตามที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation