เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี เพื่อร่วมอนุรักษ์และ...
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดทำวารสารรัษฏานุสาร
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation