ทน.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่พระศาลเจ้าเจ่งฮ่อง และตั้งโต๊ะรับพระ
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวห...(ดู: 114)
ทน.ภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับขบวนแห่พระศาลเจ้าฮู้ไท้ซู้สามกอง
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๑๙ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวห...(ดู: 85)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ...(ดู: 68)
ทน.ภูเก็ต ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน...(ดู: 101)
ทน.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนศาลเจ้า เนื่องในเทศกาลถือศีลกินผัก ๖ ศาลเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัว...(ดู: 79)
ทน.ภูเก็ตร่วมลงนามความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรภูเก็ต - ปีนัง
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU Friendship City กับดาโต๊ะ ป...(ดู: 79)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาทน.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ...(ดู: 78)
ทน.ภูเก็ต เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่าง
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชกา...(ดู: 86)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation