ทน.ภูเก็ต เปิดการอบรม “เทคนิคการนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นฯ
~เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตให้ม...(ดู: 28)
นายกฯ ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
~เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน เวลวา ๑๙.๒๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันยกน้ำหนัก ในการแข่งขันยก...(ดู: 26)
เทศบาลนครภูเก็ต ต้อนรับคณะดูงานจากทน.นครปฐม
~เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แ...(ดู: 25)
เทศบาลนครภูเก็ต ต้อนรับคณะดูงานจาก NIPA/LAN ประเทศอินโดนีเซีย
~เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก NIPA (National Institute of ...(ดู: 22)
ทน.ภูเก็ต ซ้อมแผนการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
~เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนกา...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ต ต้อนรับตัวแทนนักปั่นจักรยานทางไกลภูเก็ต – ปีนัง
~เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ทพ.ประเสร...(ดู: 21)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดอบรม โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือและอพยพแผ่นดินไหว
~เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือและอพยพประช...(ดู: 25)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมประเพณีพ้อต่อ ชุมชนอ่าวเก
~เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมถวายขนมเต่า และไหว้องค์พ้อต่อก้ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศ...(ดู: 24)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation