เทศบาลนครภูเก็ตจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
~เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๔๕ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ปร...(ดู: 21)
ทน. ภูเก็ต ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตเนื่องในวันสงกรานต์
~เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ...(ดู: 22)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีรำลึกและเชิดชูคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์
~เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จัดพิธีรำลึกและเชิดชูคุณงามความดีของพระยารั...(ดู: 23)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
~เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับวัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง), องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภ...(ดู: 23)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
~วันนี้ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๑๕ น. นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...(ดู: 26)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำดิบ
~เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำดิบ เพื่อ...(ดู: 26)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖
~เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตกปลาจัง...(ดู: 22)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมยามว่างภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน
~~เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อนส...(ดู: 33)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation