เทศบาลนครภูเก็ต เปิดตัวโครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสมวัย (ภาคใต้)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการส่...(ดู: 142)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาเทศบาลนครภูเก็ตฯ
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งคณะนักกีฬาเทศบาลนครภูเก...(ดู: 210)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ...(ดู: 145)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการประชุมการมีส่วนร่วม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาพื้นที่เป็นอุทยานการเรียนรู้ฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการมีส่วนร่วม เ...(ดู: 89)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการทบทวนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนที่ทางเดิ...(ดู: 79)
เทศบาลนครภูเก็ต  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมมอบเ...(ดู: 112)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำป...(ดู: 123)
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบ...(ดู: 107)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation