เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ยุทธศาสตร์เพื่อก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติ...(ดู: 129)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัย...(ดู: 113)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖๕ เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดจนเป็...(ดู: 140)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเ...(ดู: 116)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมครู ไลออนส์ – เควท
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ไลออนส์ &nd...(ดู: 189)
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ...(ดู: 93)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสาธารณะ ๑ ทอดกฐินหารายได้บูรณะวัดขจรรังสรรค์
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล...(ดู: 169)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงผังแม่บทเพื่อการพัฒนาสวนหลวง ร. ๙ ภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงกา...(ดู: 167)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation