เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่...(ดู: 90)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเท...(ดู: 146)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท...(ดู: 100)
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน ประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบา...(ดู: 79)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น “โครงการปรับปรุงผังแม่บทเพื่อการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิด...(ดู: 91)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมประชาพิจารณ์ “การพัฒนาพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ ...(ดู: 112)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดงานนิทรรศการ “๓๖๕ วัน มหัศจรรย์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย สู่ศตวรรษที่ ๒๑”
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “๓๖๕...(ดู: 142)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยแ...(ดู: 150)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation