เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ๖ ชมรม ครั้ง ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ๖ ...(ดู: 122)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล...(ดู: 299)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกี่ยวก...(ดู: 134)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการก่อสร้างถนนยกระดับ บริเวณพื้นที่คลองเกาะผี
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือก...(ดู: 183)
เทศบาลนครภูเก็ต มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันเย็บกระทงและวาดภาพ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต จัดการแข่งขันเย็บกระทงใบตองสดและวาดภาพงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีง...(ดู: 215)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ...(ดู: 226)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ห...(ดู: 154)
เทศบาลนครภูเก็ต แสดงความยินดีและต้อนรับประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ที่ปรึกษ...(ดู: 143)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation