ทน.ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ตรุษจีน – ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต(ประชุมครั้งที่ ๖)
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน ตรุษจีน – ย้อนอดี...(ดู: 36)
ทน.ภูเก็ตเปิดโครงการแกนนำวัยทีน รักเป็นปลอดภัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการแกนนำวัย ทีน รักเป็นปลอดภัย โรงเรียนในสังก...(ดู: 49)
ทน.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบ้านหลังที่ ๒ ผู้สูงวัยใจเป็นสุข
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ...(ดู: 66)
ทน.ภูเก็ต ร่วมกับชมรมร้านขายยาภูเก็ตจัดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจร
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์...(ดู: 62)
ทน.ภูเก็ต ประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโค...(ดู: 51)
ทน.ภูเก็ต จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระ...(ดู: 81)
ทน. ภูเก็ต จัดงานถนนเด็กเดิน
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “ถนนเด็กเดิน” ครั้งที่ ๓ โ...(ดู: 63)
ทน.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนา...(ดู: 61)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking