ทน.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ...(ดู: 17)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต เปิดสัมมนา เส้นทางอาชีพ นายร้อยติดดาว
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ เส้นทางอาชีพ น...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ตเปิดกิจกรรมบ้านหลังที่ ๒ ผู้สูงวัยใจเป็นสุข
เมื่อ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้พบปะผู้สูงอายุ ในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภ...(ดู: 25)
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำ...(ดู: 29)
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ตต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมต่อยอดสัญญาความร่วมมือการรับสมัครนักเรียนระหว...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ตให้การต้อนรับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายกวี ตันศุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต โดย นายสุช...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยน และจัดเตรียมความพร้อมการจัดโครง...(ดู: 28)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation