ทน.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตครูในบ้านเกิด จังหวัดภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตครูในบ้านเกิด จังหวัดภูเก็ต ต...(ดู: 20)
รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
~เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการ...(ดู: 24)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบรมโอรสาธิราชฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวช...(ดู: 25)
ทน.ภูเก็ต นำเทียนพรรษาถวายวัดต่างๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา
~เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕...(ดู: 27)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ
~เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบ...(ดู: 25)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมฯ
~เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลได้ร่วมในพิธีลงนามถวายพ...(ดู: 33)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา
~เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๘ เวลา ๑๗.๔๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตัณสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร...(ดู: 31)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation