ทน.ภูเก็ต เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนศาสนาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานส่งเสริมกิจการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๖...(ดู: 44)
ทน.ภูเก็ตประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ปร...(ดู: 45)
ทน.ภูเก็ตประชุมคกก.กองปชส.การแข่งกีฬาอปท.ครั้งที่๓๕
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ...(ดู: 32)
รองฯ โกศล แตงอุทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ (กิจกร...(ดู: 49)
ทน.ภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่าวการประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพั...(ดู: 44)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวีตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายถาว...(ดู: 49)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนาม MOU พัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมเป็นเกียรติการประชุมร่วมภาคีที่เกี่ยวข้องในกา...(ดู: 41)
ทน.ภูเก็ต ศึกษาดูงานเทศบาลนครรังสิต
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ,นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนรา...(ดู: 51)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking