นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมงานวันเด็กชุมชน
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งชุมชนต่า...(ดู: 24)
ทน.ภูเก็ต เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวรายงานต่อนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวั...(ดู: 29)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาอปท.
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมในพ...(ดู: 28)
เทศบาลนครภูเก็ต ต้อนรับคณะบริษัทไออาร์พีซีและสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ต้อนร...(ดู: 35)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดประชุมเตรียมการแข่งขันตกปลา จ.ภูเก็ตครั้งที่ ๗
วันนี้ (วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการนจัดการแข่งขันตกปลา...(ดู: 35)
เทศบาลนครภูเก็ตรับมอบวัคซีนจากมูลนิธิ Soi Dog
วันนี้ (วันที่ ๗ มกราคม ) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒๕๐โด๊ดส จากคุณ Laki...(ดู: 36)
เทศบาลนครภูเก็ตต้อนรับด้วยความอบอุ่น สวัสดีปีใหม่
วันนี้ (วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ต้อนรับคุณอธิคม ศรีรัตนประภาส ผู้อำนวยการมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอ...(ดู: 33)
นายกฯ ร่วมในการหมุนวงล้อ ออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมออกรางวัลสลากกาชาด โดยการหมุนวงล้อภายใต้การกำกับของเจ้าหน้า...(ดู: 24)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation