เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมการประชุมประชาคม อปพร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศ...(ดู: 117)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการแข่งขันกีฬา “สูงวัยภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ ๗
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา &ldqu...(ดู: 162)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชก...(ดู: 161)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการอบรมสัมมนาขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏ...(ดู: 96)
เทศบาลนครภูเก็ต  จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำ...(ดู: 119)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันจักรี
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้...(ดู: 143)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการอบรมการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทักษะการเรียนรู้กฎหมายระเบียบ ด้านการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา การ...(ดู: 155)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่...(ดู: 125)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation