เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ...(ดู: 137)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสัมพ...(ดู: 136)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร...(ดู: 168)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดงานพ้อต่อแห่ขนมเต่าสีแดง (ตั่วกู้)
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๒๙ น. เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และชมรม...(ดู: 104)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงแ...(ดู: 143)
เทศบาลนครภูเก็ต โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล...(ดู: 121)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลนครภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลนครภูเก็ต เร...(ดู: 142)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน  หลักสูตร “การทำอาหารเพื่ออาชีพ”
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุม...(ดู: 270)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation