เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
~เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมในพิธี วันข้าราชก...(ดู: 24)
ทน.ภูเก็ตจัดพิธีส่งมอบนร.ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
~เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พนักงานเทศบาล นักเรียนแ...(ดู: 24)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
~เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส...(ดู: 22)
 เทศบาลนครภูเก็ตร่วมต้อนรับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
~เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส...(ดู: 33)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีวันรำลึกพระพระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ
~เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๙ เวลา ๐๘.๑๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลได้ร่วมในพิธีวันรำลึกพร...(ดู: 34)
 เทศบาลนครภูเก็ตเปิดโครงการ “เยาวชนต้นกล้า”
~เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร-ประกาศนียบัตร ในโครงการ“เย...(ดู: 35)
นายกฯสมใจ ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณประกาศนียบัตร และเข็มอสม.ดีเด่น
~เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมในพิธีเปิดโครงการ และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเข...(ดู: 36)
เทศบาลนครภูเก็ตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองมะค่าโมง
~เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง จังหวัดสุพรร...(ดู: 57)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation