เทศบาลนครภูเก็ต จัดการอบรมโครงการกำไล ๗ สี สู่ธรรมะสร้างสุข
วันนี้ (วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๑๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นายโกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการกำไล ๗ สี...(ดู: 52)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ปร...(ดู: 100)
เทศบาลนครภูเก็ต  มอบเงินอุดหนุนสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ...(ดู: 51)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรมฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตร &nd...(ดู: 63)
ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จัดงาน “ถนนเด็กเดิน”
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับงานถนนเด็กเดิน ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยได้รับเก...(ดู: 55)
เทศบาลนครภูเก็ต  ส่งนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอปท.
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบ...(ดู: 63)
ทน.ภูเก็ต จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดกิ...(ดู: 67)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
~~เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเตรียมค...(ดู: 84)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation