นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีการประชุมกองทุนสวัสดิการชุ...(ดู: 111)
นายกฯ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรี...(ดู: 109)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดกิจกรรม “ร่วมปลูกต้นเฟื่องฟ้า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก”
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ร่วมปล...(ดู: 103)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดภูเก็ต  ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนคร สมาชิกสภาเทศ...(ดู: 99)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดกิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจก...(ดู: 108)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ...(ดู: 105)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอปท. ภูเก็ต ครั้งที่ ๖
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักง...(ดู: 110)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนา...(ดู: 108)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation