ทน.ภูเก็ต รับฟังปัญหาน้ำประปาฯ
~เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ และนายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบา...(ดู: 28)
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
~เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้ต้อนรับคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ตให้การต้อนรับและร่วมประชุม คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
~เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ และประชุม บรรยายสรุปร่วม...(ดู: 28)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
~เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกล่าวต...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ต ต้อนรับและร่วมในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร สันนิบาตภาคกลาง
~เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ใ...(ดู: 34)
เทศบาลนครภูเก็ตต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือ...(ดู: 38)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการป...(ดู: 27)
ทน.ภูเก็ตจัดพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลกรมหลวงชุมพรฯ
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบา...(ดู: 28)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation