เทศบาลนครภูเก็ตภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต คร...(ดู: 25)
ทน.ภูเก็ตจัดประชุมปรึกษาหารือ/ฟังความคิดเห็น “แก้ไขปัญหาน้ำท่วม”
เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็น โครงการแก้ไขปัญหา...(ดู: 40)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดอบรม“กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกรทำงานเป็นทีม
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร “กิจกรรมเสริมมสร...(ดู: 41)
 เทศบาลนครภูเก็ตร่วมต้อนรับนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีและคณะ ในการศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ จิรอมรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชกา...(ดู: 37)
ทน.ภูเก็ตมอบรางวัลทีมที่ได้ Popular Vote“Andaman Short Film Contest
เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชก...(ดู: 63)
เทศบาลนครภูเก็ต รับคณะดูงานอบต.พระพุทธ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ต้อนรับดาบตำรวจเสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร...(ดู: 46)
ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณหนูจีน อนันตภิญญา รองนายกเทศ...(ดู: 44)
ให้การต้อนรับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑
เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฏร์ธาน...(ดู: 40)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation