ทน.ภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับขบวนอิ้วเก้ง ศาลเจ้าซุ่ยปุ๋นต๋อง
วันนี้ ( ๙ ต.ค.๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ตได้รับเกียรติจากนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางระวีวรรณ เดชอมรธัญ นายกเหล่าก...(ดู: 35)
ทน.ภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับขบวนอิ้วเก้ง ศาลเจ้ากะทู้และศาลเจ้ายกเคเก้ง
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศ...(ดู: 37)
นายกฯ เป็นประธานประกอบพิธีลุยไฟ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีโก้ยโห้ย หรือพิธีลุยไฟ ของศาลเจ้าจุ...(ดู: 41)
ทน.ภูเก็ต ต้อนรับนายกเทศมนตรีนครรังสิต
เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นา...(ดู: 35)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต เยี่ยมศาลเจ้าซำเซจูฮุด(อ๊ามเขารัง)
เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เข้าเยี่ย...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับขบวนอิ้วเก้ง ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบ้เก้ง
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศม...(ดู: 39)
ทน.ภูเก็ต บริจาคเงินถวายวัด โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร
เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุติมา ...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ต มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซ.พะเนียง
เมื่อวานนี้ ( ๖ ต.ค.๕๙) เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุ...(ดู: 31)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation