ทน.ภูเก็ต วางพานพุ่ม เนื่องใน
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ...(ดู: 24)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...(ดู: 28)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีทอดกฐิน
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนพัฒนาพื้น...(ดู: 32)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรโสภณ รองนายกเทศมนตร...(ดู: 33)
~~นายกฯ ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีสวดอภิธรรม
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและนั่งสมาธิเป็นเวลา ๙ นาที เพื่อถวายอาลัย...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนถลาง
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ เวลา.๑๔.๐๐ น. นายสมรวย รักสกุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ต ประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างร...(ดู: 42)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภ...(ดู: 26)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation