เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุชาติ สุวรรณณาคาร ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ...(ดู: 38)
ทน.ภูเก็ตประชุมคกก.บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานการประชุม การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์พ...(ดู: 52)
เทศบาลนครภูเก็ตต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครอุดรธานี
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวห...(ดู: 36)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษานักเรียนชุมชนสะพานหิน
~เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๒๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษานักเรียนชุมชนสะพานหิน โดยมี นายสมยศ ว...(ดู: 32)
ทน.ภูเก็ต แถลงข่าว “สนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต”
~เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แถลงข่าว “สนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต” ครั้ง...(ดู: 44)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชมรมปลายแหลมสะพานหิน
~~เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานการประชุม ในการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชมรมป...(ดู: 29)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมในกิจกรรมรอบกองไฟยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาลวัดขจรฯ
~เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชก...(ดู: 49)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
~เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๑๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอ...(ดู: 36)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation