นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดงานวันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นม. ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสำเร็จการศึกษา...(ดู: 126)
เทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศนี...(ดู: 95)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอา...(ดู: 83)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดรับสมัครเลือกตั้ง สท. เขต ๑  แทนตำแหน่งที่ว่าง
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธวัชชัย ทองมั่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครภูเก็ต ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป...(ดู: 166)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานน์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศ...(ดู: 95)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่...(ดู: 102)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเท...(ดู: 148)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท...(ดู: 102)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation