เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมถวายน้ำสรงพระศพต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญา...(ดู: 114)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพระรา...(ดู: 158)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมทำบุญอาคารธนาคารชาร์เตอร์
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารธนาคารชาร์เตอร์แล...(ดู: 91)
เทศบาลนครภูเก็ต ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขั...(ดู: 162)
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภ...(ดู: 139)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานงานเลี้ยงอำลาให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุ จำนวน ๑๑ ...(ดู: 155)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานกล่าวขอบคุณพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็...(ดู: 152)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมเป็นประธานในการประกอบพิธีลุยไฟ
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๙ น. นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต แ...(ดู: 143)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation