เทศบาลนครภูเก็ต จัดแถลงข่าว งานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย นายกสมาคมเพอรานากัน นายธีร...(ดู: 20)
 เทศบาลนครนครภูเก็ต จัดพิธีบวงสรวงพญามังกรทะเล (ฮ่ายเหล็งอ๋อง)
~เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๕.๔๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาช...(ดู: 35)
ทน.ภูเก็ตร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงา...(ดู: 36)
นายกฯ ร่วมประชุมผู้บริหารอปท.ภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภู...(ดู: 44)
ทน.ภูเก็ต เปิดกิจกรรมนิทรรศการ “นครภูเก็ตวิชาการ ๒๐๑๖”
~เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการและประกวดผลงานทางว...(ดู: 49)
ทน.ภูเก็ตจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง(Phuket City of Gastronomy)
~เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ห...(ดู: 60)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีเปิดงาน“เทศกาลโคมไฟ จังหวัดภูเก็ต”
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมไฟ จังหวั...(ดู: 104)
นายกฯร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟป้างเต่งโห่ย-หง่วนเซียวเจ๊ะ ไลม์ไลท์ อเวนิว
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟป้างเต่งโห่ย-หง่วนเซียวเจ๊ะ และได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายจำเริญ ทิพยพง...(ดู: 77)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation