ทน.ภูเก็ต ร่วมวางพานพุ่มพิธีรำลึก ๑๐๘ ปี รัชกาลที่ ๖
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนคภูเก็ต...(ดู: 48)
ทน.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Smart action
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อคุณภาพของเด็กในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ...(ดู: 45)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ให้ต้อนรับนายสุมล เง็กลี้ นายกอบต.หนองคันทรง และคณะ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับนายสุมล เง็กลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต...(ดู: 48)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการเครือข่ายไร้รอยต่อ สานทอสุขภาพ
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการเครือข่ายไร้รอยต่อ สานทอสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นปร...(ดู: 40)
ทน.ภูเก็ต ประชุมการแข่งขันกีฬาชุมชน ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจ...(ดู: 44)
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ...(ดู: 43)
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดทางเท้าสาธารณะ
เทศบาลนครภูเก็ต โดยงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ต และงานประชาสัมพันธ์ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น...(ดู: 47)
ทน.ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ...(ดู: 56)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking