ทน.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ป...(ดู: 9)
ทน.ภูเก็ต ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน การจัดการแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน การจัดการแข่งขันกีฬาองค...(ดู: 12)
ทน.ภูเก็ต อบรมโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ...(ดู: 9)
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตครั้งที่ ๒ ประจำปี ...(ดู: 10)
ทน.ภูเก็ตประชุมโครงการตามรอยอดีตล้ำค่าจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ ปีที่ ๖
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่าจากย...(ดู: 15)
ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเนื่องโอกาสต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท Idea box market ในโอกาสต้อนรับปีใ...(ดู: 14)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะมิสแกรนด์ภูเก็
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะมิสแกรนด์ภูเก็ต ในโอกาสทีเดินทางมาอวยพรส่...(ดู: 15)
ทน.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน ตรุษจีน-ย้อนอดีต ครั้งที่๑๘
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน &ldq...(ดู: 19)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation