เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบ...(ดู: 75)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรข...(ดู: 93)
เทศบาลนครภูเก็ต  แถลงข่าว “สนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต”  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จัดแถลงข่าว “สนทนาสารพันกับนายกเทศมนต...(ดู: 64)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คณะครูที่สร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดมอบโล่และเกียรติบัตรให้...(ดู: 78)
นายกฯ ให้การต้อนรับผู้ว่าฯ ในการรับฟังการบรรยายบริหารจัดการจัดขยะภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชก...(ดู: 77)
เผยรายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เขต ๑
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เขต ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สนใจมาสมัคร จำนวน ๒ คน ..............นายธวัชชัย ทองมั่ง ผู้อำนวยการการ...(ดู: 75)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดงานวันสำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นม. ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสำเร็จการศึกษา...(ดู: 67)
เทศบาลนครภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาฯ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศนี...(ดู: 63)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation