นายกฯ ทน.ภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการป...(ดู: 12)
ทน.ภูเก็ตจัดพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลกรมหลวงชุมพรฯ
~เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบา...(ดู: 8)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการอบรมเพื่อรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิร...(ดู: 8)
เทศบาลนครภูเก็ตเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
~เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผ...(ดู: 4)
ทน.ภูเก็ต จัดการประชุมแสดงความคิดเห็น “การจัดการขยะ”
~เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมแสดงความคิดเห็น &ldquo...(ดู: 5)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๘
~เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำป...(ดู: 7)
ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะ
~เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการ...(ดู: 4)
ทน.ภูเก็ตให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานและคณะชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
~เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระท...(ดู: 5)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation