เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร สงกรานต์๕๙ ชุมชนสะพานร่วม ๒
~เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณสุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน...(ดู: 4)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๗ ...(ดู: 6)
พิธีเปิดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนฯ
~เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเ...(ดู: 22)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและเปิดงาน
~เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและเปิดงาน "ปิยราชกุมารี Beloved P...(ดู: 25)
 ทน.ภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อน
~เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กแล...(ดู: 27)
ทน.ภูเก็ต ชี้แจงกติกาการแข่งขันกีฬาตกปลา
~เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานในการชี้แจงกติกาการแข่งขันกีฬาตกปลา จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๗ ...(ดู: 25)
ทน.ภูเก็ต ชี้แจงกติกาการแข่งขันกีฬาตกปลา
~เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานในการชี้แจงกติกาการแข่งขันกีฬาตกปลา จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๗ ...(ดู: 19)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
~เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมในพิธี วันข้าราชก...(ดู: 14)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation