เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวัน“วันปิยมหาราช”
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน...(ดู: 60)
ทน.ภูเก็ต เข้าเยี่ยมและมอบของขวัญคุณแม่หลังคลอด และเด็กแรกเกิด
~~เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๑๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน และพ...(ดู: 45)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
~~เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันค...(ดู: 49)
ทน.ภูเก็ต จัดพิธีส่งนักกีฬานักเรียนอปท.เพื่อร่วมการแข่งขัน
~~เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม การนำทีมเข้าร่วมการ...(ดู: 47)
ทน.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๙ ต.ค ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมลงนามถ...(ดู: 52)
ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ ๑๘
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนรา...(ดู: 64)
ทน.ภูเก็ต ตั้งโต๊ะส่งพระในวันสุดท้ายของการถือศีลกินผัก
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุพภนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่...(ดู: 57)
ทน.ภูเก็ต มอบเงินและสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่จนท.รักษาความสะอาด
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุพภนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้พ...(ดู: 52)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation