ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน...(ดู: 22)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อคุณภาพของเด็กในชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้โอวาทผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการเรียนรู้ทักษะชีว...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ต ร่วมวางพานพุ่มพิธีรำลึก ๑๐๘ ปี รัชกาลที่ ๖
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนคภูเก็ต...(ดู: 23)
ทน.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Smart action
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อคุณภาพของเด็กในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ...(ดู: 15)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ให้ต้อนรับนายสุมล เง็กลี้ นายกอบต.หนองคันทรง และคณะ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับนายสุมล เง็กลี้ นายกองค์การบริหารส่วนต...(ดู: 16)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการเครือข่ายไร้รอยต่อ สานทอสุขภาพ
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการเครือข่ายไร้รอยต่อ สานทอสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นปร...(ดู: 12)
ทน.ภูเก็ต ประชุมการแข่งขันกีฬาชุมชน ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจ...(ดู: 18)
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ...(ดู: 16)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking