ทน.ภูเก็ต เปิดนิทรรศการภาพวาดพู่กันจีน
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกล่าวความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย – จีน...(ดู: 8)
ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิกา...(ดู: 11)
ทน.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมเยาวชนศาสนาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม...(ดู: 7)
 ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศของอปท.
เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์ กับอาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชา...(ดู: 11)
 เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการศาสนาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
~เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เป็นประธานเปิดโครงการศาสนาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนางสมจิตต์ ...(ดู: 14)
 ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศของอปท.
~เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับอาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศ...(ดู: 9)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมในพิธีเปิด “หาดใหญ่วิชาการ” ครั้งที่ ๑๒
~เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๕๙ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธ...(ดู: 18)
 ทน.ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรฯ
~เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ ร.ท. ภูวนัย นา...(ดู: 14)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation