ทน.ภูเก็ต บริจาคเงินถวายวัด โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร
เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุติมา ...(ดู: 14)
ทน.ภูเก็ต มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซ.พะเนียง
เมื่อวานนี้ ( ๖ ต.ค.๕๙) เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุ...(ดู: 7)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแสดงภาพวาดและมองรางวัล “สืบสานประเพณีกินผั...(ดู: 8)
ทน.ภูเก็ต ร่วมขบวนอิ้วเก้งและตั้งโต๊ะรับพระศาลเจ้าบางเหนียวเต้าโบ้เก้ง
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศม...(ดู: 15)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมขบวนอิ้วเก้งและตั้งโต๊ะรับพระศาลเจ้าเจ๋งอ๋อง
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมตร...(ดู: 22)
  ทน.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี  ๕๙
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นาง...(ดู: 19)
ทน.ภูเก็ต ดูแลความเรียบร้อย ประเพณีกินผัก ๕
เทศบาลนครภูเก็ต โดยงานเทศกิจ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตและอปพร. ให้การดูแลความเรียบร้อยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงประเพณีถือศีลกินผั...(ดู: 13)
ทน.ภูเก็ต ร่วมขบวนอิ้วเก้ง ประเพณีกินผัก ๕๙
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายวุฒิชัย แซ่ก่ำ ที่ปรึกษานาย...(ดู: 21)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation