เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ อปพร.
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ อปพร. “...(ดู: 66)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอ...(ดู: 193)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศ...(ดู: 173)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการปลูกต้นเฟื่องฟ้า เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นเฟื่องฟ...(ดู: 116)
เทศบาลนครภูเก็ต ปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่างภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกิจกรรมยามว่...(ดู: 107)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันพระราชทาน...(ดู: 135)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๙ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ป...(ดู: 103)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมการประชุมประชาคม อปพร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศ...(ดู: 81)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation