ทน.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
~~เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ส...(ดู: 6)
เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต
~~เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบา...(ดู: 11)
ปิดโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อพิชิตความตายอย่างสงบ
~~เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อพิชิตความตายอย่างสงบ ...(ดู: 8)
ทน.ภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างเมืองคาร์บอนต่ำฯ
~~เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเมืองคาร์บ...(ดู: 13)
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนบริเวณถนนพัฒนา
~เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...(ดู: 21)
ทน.ภูเก็ตกล่าวขอบคุณ การประชุมสัมมนาด้านการศึกษาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
~เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วม ผู้ดำเนินโครงการ และผู้เกี่ยวข้องในการป...(ดู: 18)
ทน.ภูเก็ต ร่วมการประชุมสัมมนาสัมมนาด้านการศึกษาฯ
~เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกล่าวขอบคุณในพิธีเปิดและร่วมแถลงข่าว การประชุมสัมมนาสัมมนาด้านก...(ดู: 22)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีเปิดวงเวียนสุรินทร์-นริศร
~เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๕๙ ๑๒.๐๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล ห...(ดู: 20)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation