ทน.ภูเก็ต จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษ...(ดู: 81)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดอบรมป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว
เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันปัญหาคว...(ดู: 122)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข...(ดู: 91)
เทศบาลนครภูเก็ต  เปิดสนามเด็กเล่นโฉมใหม่
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่นโฉมใหม่ ...(ดู: 97)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนต...(ดู: 109)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบา...(ดู: 125)
เทศบาลนครภูเก็ต ปิดกิจกรรมค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันและ...(ดู: 94)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีการประชุมกองทุนสวัสดิการชุ...(ดู: 87)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation