ทน.ภูเก็ต ต้อนรับตัวแทนนักปั่นจักรยานทางไกลภูเก็ต – ปีนัง
~เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ทพ.ประเสร...(ดู: 3)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดอบรม โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือและอพยพแผ่นดินไหว
~เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือและอพยพประช...(ดู: 5)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมประเพณีพ้อต่อ ชุมชนอ่าวเก
~เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมถวายขนมเต่า และไหว้องค์พ้อต่อก้ง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศ...(ดู: 5)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมในประเพณีพ้อต่อ พิพิธภัณฑ์ไทหัว
~เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ประกอบพิธีไหว้องค์พ้อต่อก้ง และถวายขนมเต่า พร้อมด้วย นายนาย...(ดู: 6)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดประเพณีพ้อต่อ ศาลเจ้าพ้อต่อก้ง (บ้านบางเหนียว)
~เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเดินขบวน ในประเพณีพ้อต่อจังหวัดภ...(ดู: 3)
ทน.ภูเก็ต เปิดอบรมเสริมความรู้ผู้ประกอบการเสริมสวย – แต่งผม
~เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานอาชีวอนามัย กิจกรรม “อ...(ดู: 1)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมซ้อมแผนการช่วยเหลือและอพยพในพื้นที่ฯ
~เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือแ...(ดู: 3)
ทน.ภูเก็ต เปิดงานประเพณีพ้อต่อจังหวัดภูเก็ต (สารทจีนภูเก็ต)
~~เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีพ้อต่อจังหวัดภูเก็ต (สารทจีนภูเก็ต) ป...(ดู: 25)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation