ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พ...(ดู: 24)
ทน.ภูเก็ต รับมอบประกาศเกียรติคุณ “โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก”
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นตัวแทนเทศบาลนครภูเก็ตรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้กา...(ดู: 32)
ทน.ภูเก็ต เปิดอบรมการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชนฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสู่ก...(ดู: 31)
ทน.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิด PK park
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นค...(ดู: 27)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จั...(ดู: 29)
ทน.ภูเก็ต ลงพื้นที่ทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้า...(ดู: 29)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต ๒๐๑๗
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต ๒๐๑๗ และรับมอบเงินสนับสนุนใช้...(ดู: 27)
ทน.ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการรณรงค์การป้องกันและระงับอัคคีภั...(ดู: 37)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking