ทน.ภูเก็ต ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แ...(ดู: 22)
ทน.ภูเก็ตจับมือสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ...(ดู: 23)
ทน.ภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบ...(ดู: 20)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งาน“ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์”
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร งาน “ภูเก็ต ใต...(ดู: 17)
ทน.ภูเก็ต บุญตักบาตร “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนไทย
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ...(ดู: 13)
เทศบาลนครภูเก็ตติดอาวุธทางปัญญา จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้
เมื่อวันที่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมด้วย นางทัศนัย วงศ์เศษ...(ดู: 19)
ทน.ภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลา
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช...(ดู: 86)
ทน.ภูเก็ต จับมือภาครัฐและเอกชนลงนามองค์กรต้นแบบ “ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยคนในองค์กร”
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) องค์กรต้นแบบ &ldquo...(ดู: 139)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation