ทน.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
~เมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๒๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมชิกสภาเทศบ...(ดู: 77)
นายกฯ ร่วมเพื่อเป็นเกียรติ ในงานคืนสู่เหย้าฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
~เมื่อ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก้ต ได้ร่วมเพื่อเป็นเกียรติ และเปิดพิธีในงาน "คืนสู่เหย้...(ดู: 74)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
~เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยแรก...(ดู: 42)
ทน. ภูเก็ตจัดประชุมระดมความคิดเห็นสร้างการเรียนรู้ (Focus group)เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ TK Park
~~เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โดยนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเ...(ดู: 30)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมงานทอดผ้าป่าเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
~~เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเท...(ดู: 27)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดอบรมครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ
~~เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา ผู้บ...(ดู: 34)
เทศบาลนครภูเก็ตส่งมอบเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียน
~~เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัว...(ดู: 19)
ทน.ภูเก็ต ร่วมเปิดต้นแบบถนนประหยัดพลังงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
~~เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้...(ดู: 47)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation