ทน.ภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนถลาง
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ เวลา.๑๔.๐๐ น. นายสมรวย รักสกุล หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป...(ดู: 20)
ทน.ภูเก็ต ประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างร...(ดู: 26)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภ...(ดู: 16)
~~ทน.ภูเก็ต ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ
เมื่อระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี นายวุฒิชัย แซ่ก่ำ ท...(ดู: 16)
ทน. ภูเก็ต เข้าเฝ้าฯ กราบถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นาย...(ดู: 18)
ทน.ภูเก็ต รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ (๖ พ.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้านการเสริมสร้างเคร...(ดู: 16)
 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีถวายองค์กฐิน
วันนี้ (๕ พ.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีถวายองค์กฐิน งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างพระบรมธาตุ...(ดู: 13)
นายกฯ ต้อนรับคณะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้อำนวยกา...(ดู: 22)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation