เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมยกระดับมาตรฐานอาชีวอนามัย
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายก...(ดู: 27)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ ...(ดู: 21)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ ศาลเจ้าพ้อต่อก้งบางเหนียว
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีพ้อต่อศาลเจ...(ดู: 39)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมอนุรักษ์ประเพณีพ้อต่อ ตลาดสดเทศบาล ๑ ถนนระนอง
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีพ้อต่อตลาดส...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ต ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แ...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ตจับมือสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขับขี่ปลอดภัย ...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบ...(ดู: 26)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งาน“ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์”
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมทำบุญตักบาตร งาน “ภูเก็ต ใต...(ดู: 23)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation