เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมตักบาตร ในพิธีรำลึกครบรอบ ๑๑ปี สึนามิ
~เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้ร่วมในพิธีตักบาตร และพิธีรำลึกครบรอบ ๑๑ปี สึนามิ โดยมีนายค...(ดู: 2)
เทศบาลนครภูเก็ตมอบของแก่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต — กับ กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนานพีรพงษ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคมเทศบาล...(ดู: 2)
เทศบาลนครภูเก็ตมอบของแก่ประชาชนเนื่องในวันคริสต์มาส
~เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายพีรพงษ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม แล...(ดู: 2)
ทน.ภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘
~เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ นางสมจิตต์ ส...(ดู: 3)
เทศบาลนครภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมตักบาตรปีใหม่–วันเด็ก
~เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสมจิตต์ สุทธางกูล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมพิธีทำบุญตักบา...(ดู: 3)
ประชุมเตรียมความพร้อม ปั่น“ตามรอยอดีตล้ำค่า..จากยุคเก่าสู่ยุคใหม่
~เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม ปั่นจักรยาน &ldquo...(ดู: 1)
เทศบาลนครภูเก็ตร่วมเยี่ยมกิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวั
~เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ พร้อมด้วย นางสาวนิษฐกานต์ กิรติจริยาโสภณ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเท...(ดู: 2)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสู่ความเป็นเลิศด้า — กับ Chutima Sanitpram
~เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมความเป็นเล...(ดู: 3)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation