ทน.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
~เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นายธวัช...(ดู: 39)
ทน.ภูเก็ต เปิดการประชุมคกก.ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น
~เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๘ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท...(ดู: 38)
เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน
~เวลา ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครภูเก็ต นำโดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตร...(ดู: 33)
เทศบาลนครภูเก็ตจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
~เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนยน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๐ น. เทศบาลนครภุเก็ตจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗ โดยมีนายพงษ...(ดู: 39)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต
~เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนต...(ดู: 34)
เทศบาลนครภูเก็ต จัดพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนศาสนาสัมพันธ์
~เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘. เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมและเข้าค่ายเยาวชนศาสนาสัมพันธ์ (ค่ายเยาวชนสมานฉันท์) โดยมีน...(ดู: 23)
ทน.ภูเก็ต เปิดโครงการใจถึงใจห่วงใยผู้สูงอายุ
~เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี...(ดู: 23)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดโครงการอบรมและเข้าค่าย “เยาวชนสมานฉันท์”
~เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่...(ดู: 22)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation