กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำคณะศึกษาดูงานเข้าถวายสักการะเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๓.๓๐ เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะศึกษาดูงานได้แก่ ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด,ผู้ประกอบการร้าน...(ดู: 29)
ทน.ภูเก็ตรับฟังบรรยายสรุปเครือข่ายเข้มแข็งและกระบวนการพัฒนาชมรมด้านสุขาภิบาลอาหารและอาชีวอนามัย
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศ...(ดู: 31)
ทน.ภูเก็ตศึกษาดูงานในโครงการยกระดับสุขาภิบาล
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลครภูเก็ต คณะศึกษาดูงานในโครงการยกระดับสุขาภ...(ดู: 22)
Chef Charity Phuket Legendary Cuisine ๒๐๑๗
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเ...(ดู: 28)
ทน.ภูเก็ตต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับชาติ
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพง...(ดู: 25)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต เปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมสัญจร ครั้งที่ ๔ และก...(ดู: 44)
นายกฯ ทน.ภูเก็ต เปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ปกครอง ร.ร.เทศบาลเมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่วัน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ช...(ดู: 38)
ทน.ภูเก็ต เปิดอบรมโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โคร...(ดู: 37)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking