เทศบาลนครภูเก็ต ต้อนรับคณะนศ. นักบริหารระดับสูง รุ่น2
~~เมื่อ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักง...(ดู: 43)
ทน.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการการประกวดหนูน้อยนพมาศ
~~เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีลอยกร...(ดู: 30)
ทน.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ
~~วันนี้ (๔ พ.ย. ๕๗) เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ต่อนายนิ...(ดู: 29)
ทน.ภูเก็ต ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕...(ดู: 34)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีสมโภชกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชกฐินสามัคค...(ดู: 29)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกิจกรรมPhuket International Night Run ๒๐๑๔
เมื่อ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ได้ร่ว...(ดู: 33)
เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับขบวนพระศาลเจ้าส่ามฮู้อ๋องเอี๋ยเชิงทะเล
~~วันนี้ (๒๙ ต.ค. ๕๗) เวลา ๐๗.๓๐ น.เทศบาลนครภูเก็ต โดย นายกวี ตันสุคตานนท์, นายถาวร จิรพัฒนโสภณ และนายแพทย์โกศล แตงอุทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...(ดู: 77)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกีฬาอปท.คัดเลือกภาคใต้ “ลิกอร์เกมส์
~~เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิ...(ดู: 143)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation