ทน.ภูเก็ต ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน...(ดู: 53)
ทน.ภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนศาลเจ้า เนื่องในเทศกาลถือศีลกินผัก ๖ ศาลเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัว...(ดู: 36)
ทน.ภูเก็ตร่วมลงนามความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรภูเก็ต - ปีนัง
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนาม MOU Friendship City กับดาโต๊ะ ป...(ดู: 37)
เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาทน.ภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ...(ดู: 38)
ทน.ภูเก็ต เปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่าง
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวรายงานต่อนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชกา...(ดู: 41)
ทน.ภูเก็ตจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอาคารตลาดสดสาธารณะ ๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครภูเก็ตโดย นายแพทย์โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอ...(ดู: 68)
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาล สมา...(ดู: 54)
เทศบาลนครภูเก็ต เปิดงานไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไหว้พระจันทร์ สืบสานวั...(ดู: 52)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation