เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับพระศาลเจ้าหล่ายทูต่าวโบ้เก้งฯ
~เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณสุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภ...(ดู: 10)
เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งโต๊ะรับพระศาลเจ้าหล่ายทูต่าวโบ้เก้งฯ
~เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณสุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภ...(ดู: 10)
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมเดินในขบวนอิ้วเก้งและตั้งโต๊ะรับพระฯ
~เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนต...(ดู: 19)
นายกฯ เป็นประธานประกอบพิธีลุยไฟ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง
~เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประกอบพิธีโก้ยโห้ย หรือพิธีลุยไฟ ของศาลเจ้าจุ้ย...(ดู: 15)
 ร่วมเดินขบวนอิ้วเก้งศาลเจ้าบางเหนียว
~เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนคร...(ดู: 14)
นายกฯ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมการศาสนา
~เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และนายประเสริฐ ฟ...(ดู: 16)
ทน.ภูเก็ต ร่วมเดินขบวนอิ้วเก้ง และตั้งโต๊ะรับพระศาลเจ้าเจ๋งอ๋อง
~เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนต...(ดู: 16)
ทน.ภูเก็ต จัดประชุมเตรียมความพร้อม และจัดพิธีส่งนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ฯ
~~วันนี้ (วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะครู ผู้ฝึกสอน แ...(ดู: 47)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation