เทศบาลนครภูเก็ตจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ๖ ชมรม ครั้ง ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗
~~เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ๖ ชมรม ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ได้...(ดู: 53)
เทศบาลนครภูภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาสีอนุบาลภูเก็ตสัมพันธ์
~เมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๕๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีอนุบา...(ดู: 127)
ทน.ภูเก็ต ร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
~เมื่อ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย และพนักงานเทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมในกิจกรรมโครงการถนน...(ดู: 99)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
~เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๒๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่ม...(ดู: 68)
ทน. ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
~~เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ข...(ดู: 73)
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปฯ
~เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปห...(ดู: 43)
ทน.ภูเก็ต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ
~เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี นครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม...(ดู: 38)
ทน.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
~เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมก...(ดู: 42)
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation