เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน 
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภุเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดสายตาค้นหาโรคต้อกระจก บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานประปา งานออกแบบก่อสร้าง  บริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง การสาธิตทำอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง และยังมีการแจกต้นไม้ ทรายอะเบท น้ำปุ๋ยชีวภาพ และยาเบื่อหนู พร้อมลงพื้นที่สอบถามปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน  ณ ชุมชนถนนหลวงพ่อ  และชุมชนสุทัศน์ ซอย ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔

เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking