• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
เทศบาลนครภูเก็ต ออกหน่วยบริการประชาชนในชุมชน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภุเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดสายตาค้นหาโรคต้อกระจก บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานประปา งานออกแบบก่อสร้าง  บริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่าง การสาธิตทำอาหารจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง และยังมีการแจกต้นไม้ ทรายอะเบท น้ำปุ๋ยชีวภาพ และยาเบื่อหนู พร้อมลงพื้นที่สอบถามปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน  ณ ชุมชนถนนหลวงพ่อ  และชุมชนสุทัศน์ ซอย ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔