เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 
เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 18 ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking