• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
เทศบาลนครภูเก็ตมอบเงินเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต มอบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 18 ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔