ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ 
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ มีนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เปิดประชุม ร่วมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณ ศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน  และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗

ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking