• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษคะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕

  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ มีนายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เปิดประชุม ร่วมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณ ศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน  และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๗