นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานกล่าวขอบคุณพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่พนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการเตรียมพร้อมรักษาความสะอาดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผัก คืนสุดท้าย โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้กำลังใจพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551 โทรสาร. 0-7621-3374 E-mail: admin@pkm.mail.go.th
Copyright © 2011.phuketcity.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation
GoStats provides website tracking