อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ขนาดตัวอักษร
เปลี่ยนสี
ภาษา
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลนครภูเก็ต
ยินดีให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่
หากท่านมีเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือแจ้งเรื่องราวต่างๆผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ
(คลิกหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ)