อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ขนาดตัวอักษร
เปลี่ยนสี
ภาษา
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าปุดจ้อ
ยังไม่มีผู้ให้คะแนน

อีกหนึ่งศาลเจ้าเก่าแก่แห่งเมืองภูเก็ตที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี โดยมีความแตกต่างจากศาลเจ้าแห่งอื่น ๆ ตรงที่ศาลเจ้าปุดจ้อ หรืออ๊ามปุดจ้อแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์กวนอิมปุดจ้อ อันเป็นองค์เทพเจ้าที่สำคัญในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชามากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าที่มีการรักษาโรคด้วยวิธีเซียมซีที่มีชื่อเสียงจนได้รับการบอกต่อจากปากต่อปาก นับเป็นเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากยิ่ง

ตำนานศาลเจ้า
          มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณที่ตั้งของศาลเจ้านั้น เดิมเป็นคลองขนาดใหญ่ที่เรือใหญ่สามารถแล่นผ่านเข้ามาได้ ซึ่งมีทั้งท่าเรือและศาลเจ้าตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว ที่ในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า “ศาลเจ้าเต้จุ้น” หรือ “กวนอู” เมื่อมีพ่อค้านั่งเรือใบสามหลักมาจากปีนังเพื่อเข้ามาทำการค้าขายในภูเก็ต พ่อค้านั้นก็ได้นำรูปแกะสลักไม้ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อติดตัวมาด้วย ครั้นได้มาเห็นสถานที่ในบริเวณศาลเจ้าดังกล่าวแล้ว เกิดความรู้สึกชอบและเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสม จึงได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมปุดจ้อมาประดิษฐานไว้ ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้าปุดจ้อนับแต่นั้นมา

ที่ตั้ง : อำเภอเมืองฯ จังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

แสดงความคิดเห็น